BilligTele støtter kampagnen “Børn, Unge og Kræft”

Kampagnen er sat i verden for at hjælpe børn og unge, som på den ene eller anden måde, er berørt af kræft.
Faktisk bliver over 1.000 danske børn og unge, diagnosticeret med kræft hvert år, mens over 4.000 har et nærtstående familiemedlem som rammes.

Kampagnen arbejder både med forskning og forebygning, samt rådgivning og hjælp.

Pengene kommer hovedsagligt fra private og virksomheder, mens det offentlige kun bidrager med 5%.

Derfor beder vi dig støtte kampagnen, enten ved at bidrage rent økonomisk, eller ved at dele denne artikel med din omgangskreds, så kampagnen bliver mere udbredt.

Comments (1)

Fint i støtter et godt formål – bliv endelig ved med det.

Særligt her i juletiden må vi huske at tænke på andre end os selv…

Leave a comment